Skip to content

|
Adrese: Brīvības gatve 197A, 2. stāvs, Rīga, Latvija, LV-1039
|

Preču atgriešanas un naudas atmaksa

1. Lai izmantotu Atteikuma tiesības, Precei ir jābūt nelietotām, nebojātām un savā sākotnējā izskatā (ar nenoņemtām un nebojātām etiķetēm, nenoplēstām aizsardzības plēvēm utt.).

2. Pircējs var noteiktā 14 dienu laikā izmantot atteikuma tiesības un, nesniedzot nekādu pamatojumu, atkāpties no distances līguma (izņemot gadījumus, kas norādīti šo noteikumu 8. punktā)

3. Pircējs pirms atteikuma tiesību termiņa beigām par lēmumu atkāpties no līguma informē Pārdevēju, nosūtot uz info@labasmetodes.lv atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu. Atteikuma veidlapas paraugs pieejams šeit – https://likumi.lv/ta/id/266462-noteikumi-par-distances-ligumu. Termiņš ir ievērots, ja pircējs atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūta Pārdevējam pirms atteikuma tiesību termiņa beigām. pircēja pienākums ir pierādīt atteikuma tiesību izmantošanu.

4. Pircējs nodod vai nosūta Preci atpakaļ pārdevējam (uz adresi Pētersalas 11-11, Rīga, LV-1045, Latvija), bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc tam, kad nosūtījis pārdevējam atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu. Termiņš ir ievērots, ja Prece nosūtīta atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām. 

5. Pārdevējs bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad saņēmis informāciju par Pircēja lēmumu atkāpties no līguma, atmaksā Pircējām viņa samaksāto naudas summu. Pārdevējs minēto naudas summu atmaksā, izmantojot tāda paša veida maksāšanas līdzekli, kādu izmantoja Pircējs.

6.Pārdevējs ir tiesīgs ieturēt 3.99 € no atmaksātās summas, lai segtu Pircēja izdevumus par preču nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam.

7. Pārdevējs ir tiesīgs aizturēt saskaņā ar pirkuma līgumu Pircēja samaksātās naudas summas atmaksu līdz brīdim, kad Pārdevējs saņēmis Preci. 

8. Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

8.1. prece tiek izgatavota pēc patērētāja norādījumiem vai prece ir nepārprotami personalizēta;

8.2. prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;

8.3. patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;

8.4. prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām;

8.5. iegādātas Preces, kas ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas (higiēnas preces, kosmētika). Veselības vai higiēnas apsvērumu dēļ dažas preces, kas ir atvērtas pēc piegādes (piemēram, barošanas pudeles, košļajamās rotaļlietas, enurēzes modinātāji, barošanas karotes utt.), nevar tikt atgrieztas.

8.6. preces ir bojātas.